Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Lær at tackle din angst"

Kolding Kommune, Organisationen Hjemmestøtte

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kolding Kommune, Organisationen Hjemmestøtte
Støttet beløb
100.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen starter i det nye år. SDU er ved at lave en afrapportering som danner grundlag for det videre arbejde

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har delvist nået målene. Det er ikke lykkedes at skabe en netværksgruppe

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi justerede undervejs, så de blev tilbudt flere individuelle samtaler og færre gruppesamtaler

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet