Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Lær at tackle din angst"

Kolding Kommune, Organisationen Hjemmestøtte

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kolding Kommune, Organisationen Hjemmestøtte
Støttet beløb
100.000 kr., år 2017
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen starter i det nye år. SDU er ved at lave en afrapportering som danner grundlag for det videre arbejde

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har delvist nået målene. Det er ikke lykkedes at skabe en netværksgruppe

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi justerede undervejs, så de blev tilbudt flere individuelle samtaler og færre gruppesamtaler

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed