Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lær om sorg

Kræftens Bekæmpelse

Om donationen

Donationen går til projektet ”Lær om sorg”, der omfatter udvikling af en undervisningshjemmeside målrettet grundskolens mellemtrin (3.-6. årgang). En forudsætning for, at børn i sorg ikke står alene, er, at omgivelserne har indsigt i, hvad sorg er, og hvordan den kan komme til udtryk. Undervisere skal derfor klædes på til at tale om følelser og sorg. Tabet af en forælder i barndommen har vidtrækkende konsekvenser, fx har et barn, der mister en forælder, dårligere udsigt til at tage en uddannelse end sine jævnaldrende.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Kræftens Bekæmpelse
Støttet beløb
401.250 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at vi er lykkedes med de tiltag, vi indtil videre har taget. Vi er dog endnu ikke færdig med forankringen af projektet. Vi anser det som en fortløbende proces for at opretholde og øge kendskabet til læromsorg.dk. Eksempelvis har vi endnu ikke lagt forløbene op på læringsplatformene, som vi havde planlagt, da Kræftens Bekæmpelse som organisation er i en proces med at vælge, hvor vi vil være til stede med vores undervisningsmaterialer. Når den beslutning er truffet, vil vi lægge læromsorg.dk på de udvalgte platforme. Det, vurderer vi, vil øge kendskabet til og dermed brugen af læromsorg.dk. Herudover har vi planlagt en del aktiviteter de kommende måneder for at skabe yderligere forankring af projektet. I januar 2020 udsender vi et nyhedsbrev til vores 650 abonnenter med en artikel, som en elev i 7. klasse har skrevet om læromsorg.dk. Vi har planlagt et gratis gå-hjem-møde for skolepersonale i april, hvor vi vil fortælle om børns sorg generelt, og hvordan læromsorg.dk kan bruges i skolen. Vi vil slå mødet op på LinkedIn og lave en kampagne på Kræftens Bekæmpelses Facebook-side og Instagram. Vi medsender vores postkort, når breve til abonnenter på Klassens Kalender skal sendes ud til marts. Vi lægger postkortet med, når vi sender andet materiale til lærere. Og læromsorg.dk bliver præsenteret på alle OmSorgs sorggruppelederkurser og Basiskursus i børns sorg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Læromsorg.dk rummer samtlige af vores mål om, hvad eleverne kan tilegne sig; herunder et sprog for sorg, sorgens udtryk og mulige konsekvenser. Eleverne får inspiration til, hvordan de kan være en god ven over for en klassekammerat i sorg. Vi har formået et formidle vores budskaber i et alderssvarende sprog og format. Øvelserne er lette at gå til samtidig med, at de åbner op for refleksioner individuelt og i klassens fællesskab. Læromsorg.dk er også gjort overskuelig for fagpersoner. De lærere, vi har været i kontakt med, har alle givet udtryk for, at hjemmesiden er nem at gå til og lærervejledingen klæder dem godt på til at gennemføre forløbet. Vi kender endnu ikke de langsigtede resultater.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet er vi meget tilfredse med udviklingsprocessen af læromsorg.dk, vores samarbejde med eksterne leverandører og kollegaer internt i organisationen samt ikke mindst vores lancering. Der er særligt to punkter, som vi med fordel kunne have gjort anderledes - og som vi i et kommende projekt vil ændre på: 1. Mere brugerinvolvering tidligt i processen 2. Undlade at have en stand på en konference som en del af lanceringen Brugerinvolvering: Vi fik materialet testet i fire klasser, af seks individuelle børn og havde to lærere knyttet tæt til os undervejs i processen. Lærervejledningen fik vi læst og kommenteret af fire lærere. Vi fik dog ikke lavet en stor brugerinvolveringsproces i starten af projektet, som vi gerne havde ville. Det vil vi lægge vægt på i næste projekt. Stand på konference: Vores deltagelse i KLs konference gav ingen resultater. Vi var opsøgende og delte vores postkort ud til alle, vi kontaktede. Generelt udviste deltagerne lille eller ingen interesse - det gjaldt ikke alene for vores stand, men for samtlige stande. Vi vurderer, at midlerne ville være meget bedre brugt på flere kampagner på de sociale medier, eventuelt en annonce i Folkeskolen eller gratis gå-hjem-møder for lærere på mellemtrinnet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start