Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Landsdækkende Skole OL 2015-17

Danmarks Idrætsforbund

Om donationen

Med støtte fra TrygFonden skal Skole OL udbredes til hele landet. Siden det første Skole OL blev afholdt i 2009 i København, er initiativet vokset. Nu har Danmarks Idrætsforbund og Dansk Atletikforbund besluttet at satse på en stor national udbredelse af stævnet som et middel til at implementere mere idræt i skolen – et krav i forbindelse med den nye folkeskolereform. Omdrejningspunktet i Skole OL er de klassiske atletikdiscipliner som løb, spring og kast og et afsluttende finalestævne med referencer til det ”rigtige” OL. Der er tale om et udviklingsprojekt, som løber fra 2014 til 2017. Målet er at få flere børn til at deltage, eksponere værdierne omkring de Olympiske Lege og engagere de lokale atletikforeninger, som skal være med til at motivere børnene til mere bevægelse. Skole OL henvender sig til elever i 4.-7. klasse, og slutmålet i 2017 er en landsdækkende Skole OL turnering med 50.000 deltagere med både landsdækkende og regionale finalestævner. TrygFonden har tidligere støttet Skole OL med i alt 2,9 mio. kr. Denne gang går TrygFondens midler til transportudgifter, overnatning og kost i forbindelse med finalestævnerne. TrygFonden har støttet projektet med 4.240.000 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Danmarks Idrætsforbund
Støttet beløb
4.240.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at engagere Aarhus Kommune som værtsby for Skole OL Finalen fra 2017-19. Desuden bidrager kommunen med et betydeligt beløb. Det er desuden lykkedes at skabe en meget stærk og tydelig forankring hos de foreninger/klubber, der lokalt står for Skole OL stævne og Skole OL fortræning. Det er en meget tydelig tilbagemelding fra de deltagende klubber, at de står betydeligt stærkere lokalt, når der skal tildeles midler til nye faciliteter, tider til træning etc. I mange tilfælde har borgmestre og lokale politikere været til stede under de lokale stævner. Skole OL lykkes med at positionere de deltagende foreninger og klubber i det lokale, kommunale billede. Ligeledes er Skole OL tydeligt forankret i DIF, der ser projektet som det væsentligste initiativ for at få flere børn til at blive aktive i en forening under DIF. Udvidelsen af Skole OL til at omfatte flere idrætter end blot atletik har kostet en del ressourcer. Forankringen blandt de kommunale medarbejdere er derfor alene indtil videre lykkedes i Aarhus Kommune, hvor vi arbejder efter at skabe en model, som andre kommuner kan lære af. Det sker gennem afholdelsen af Børneidrætspolitisk Topmøde under Skole OL Finalen i Aarhus tirsdag den 12. juni. Meningen er her bl.a. at fortælle de deltagende borgmestre og embedsmænd om værdien af at afholde Skole OL.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagere 2017: 86.574 fordelt på 2.352 klasser og 717 skoler. Lokalstævner 2017: 55 - afviklet af 55 lokale foreninger. Skolestævner/stævner i idrætsundervisningen: 538. Tallet bygger på forskellen mellem de tilmeldte klasser og de klasser, der har deltaget i en lokalt stævne. 538 klasser har indrapporteret resultater, men har ikke deltaget i et lokalt stævne. Kommuner med i Skole OL i 2017: 44 Deltagere ved finalestævnet i Aarhus 2017: 9.100 elever fordelt på 382 klasser på 291 skoler Idrætsgrene 2017: atletik, svømning, bueskydning og roning (Idrætsgrene 2018: atletik, bueskydning, bowling, parasport, roning, svømning, cross-løb) I forhold til den oprindelige projektbeskrivelse blev det besluttet at Skole OL skulle ligne det "rigtige" OL mere og inkludere flere idrætsgrene. Det er lykkedes. Endda så godt, at rigtig mange idrætsgrene "banker på" hos Skole OL: Brydning, bordtennis, orientering, kano og kajak, e-Sport og rugby. Regionale finaler er droppet efter råd fra skolelærerne. Skolereformen gør det vanskeligt/umuligt for lærere at være væk fra skolen tre gange (indledende stævne, regionsfinale og finale) i løbet af den relativt korte tid fra marts/april til juni, hvor langt hovedparten af Skole OL aktiviteterne foregår.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sammenhængen til den olympiske bevægelse har vist sig at være meget stærk. For mange lærere er det et vigtigt argument for at være med i Skole OL. De olympiske ringe har en fremtrædende position i alt det materiale, der er udviklet til Skole OL. I samarbejde med Aarhus Kommune har Skole OL udviklet et materiale om idrætskultur, der bl.a. trækker på den olympiske historie helt tilbage til antikkens Grækenland. Materialet er taget godt imod i Aarhus Kommune. der er ingen tvivl om, at Skole OL skal gøre meget mere ud af sammenhængen til den olympiske bevægelse med alle de historiske, kulturelle og etiske muligheder det giver. Ud over en lang række spændende fortællinger fra de olympiske lege, hvor de olympiske værdier kommer til udtryk. Til Skole OL har vi udviklet de tre børneolympiske værdier: Fællesskab, færdighed og fairplay.