Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Landsdækkende Skole-OL i 4 år

Danmarks Idræts-Forbund

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Danmarks Idræts-Forbund
Støttet beløb
1.900.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skole OL har efter 2017 kørt i ni år. Med flere og flere deltagere, flere og flere skoler og med over halvdelen af landtes kommuner repræsenteret. desuden er flere idrætter kommet med. I 2017 var svømning, roning og bueskydning med. I 2018 er bowling og parasport med. Og i kø for det kommende år står eSport, Bordtennis, orientering, brydning, kano og kajak, crossløb og rugby - som alle har henvendt sig for at høre, hvordan de kan være med i Skole OL. Som det er lige nu, bliver det reelt en udfordring at sikre kvaliteten af oplevelserne i Skole OL, når så mange idrætter vil være med.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hen over den samlede projektperiode har Skole Ol vokset sig langt større, end nogen turde drømme om. I 2017 deltog 86.574 børn i Skole OL, fordelt på atletik, roning, bueskydning og svømning. Og ved Finalen i Aarhus deltog 8.924 elever. Kvantitativt har Skole OL mere end indfriet målene. Målt på tilfredshed bland lærerne, ser svarene således ud: • 74% af de adspurgte ønsker at deltage i Skole OL igen, 20% svarer måske. • 69% har trænet målrettet mod deltagelsen i det lokale stævne, enten på egen hånd eller i samarbejde med en lokal forening. • 62% er interesserede i opkvalificerende undervisning og uddannelse af lærerne • 66% er interesserede i et samarbejde med en lokal forening. • 71% svarer ”godt” eller ”meget godt”, når vi spørger til hvad de synes om udvidelsen med flere idrætter i Skole OL. En væsentlig målsætning for Skole har været aktiveringen/fortræningen, der leder op til deltagelse i det lokale stævne. her viser evalueringerne, at ca. 50% af de stævnearrangerende atletikforeninger i foråret 2017 afviklede fortræningsforløb for de deltagende skoler som optakt til deres lokale Skole OL-stævne. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i det gratis træningsmateriale, som ligger tilgængeligt på www.skoleol.dk. Kombineret med lærernes didaktiske tilgang gør det, at idrætsundervisningen løftes og eleverne motiveres. Fortræningsforløbene sammensættes forskelligt og tilpasses de lokale forhold og ressourcer. Forløbene har klart størst succes i de kommuner, hvor en idrætskonsulent faciliterer samarbejdet mellem skoler og foreninger i åben skole-regi. Bueskydning har i forbindelse med deres stævner afholdt intro-dage, hvor skolerne har modtaget undervisning i bueskydning for at blive fortrolige med regler og udstyr forud for kvalifikationsskydningen. Roning har gennem forbundet udbudt lærerkurser og undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i deres gratis undervisningsmateriale ”Attention… Go!”. 39 klasser fra 27 skoler har lånt forbundets ergometer-trailer indeholdende 12 romaskiner, heraf har de 34 klasser haft et samarbejde med en lokal forening og deltaget i kvalifikationen til Skole OL-finalen. Aktivering af Skole OL i idrætstimerne har et særligt fokus i Aarhus Kommune i den 3-årige periode, hvor Skole OL-finalen afvikles i Aarhus. Der er i skoleåret 2016/17 udviklet undervisningsmateriale til atletik i samarbejde med UC Syd og Nationalt Videncenter KOSMOS. Materialet kobler et ekstra element på undervisningen i løb, spring og kast, nemlig ”kultur”, i anledning af, at Aarhus er kulturby i 2017, og dermed muliggør tværfaglige forløb omkring Skole OL. Materialet indgår i undervisningsforløb i Aarhus Kommune, og er desuden gratis tilgængeligt for alle landets skoler via Skole OL’s hjemmeside.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flytningen af Skole OL Finalen fra København til Aarhus viste med stor tydelighed potentialet: Aarhus Kommune bidrager med 3 mio. kr. årligt til Skole OL, heraf går de 2.1 mio. kr. til driften og udviklingen af Skole OL, mens de restrende 900.000 kr. går til kommunale aktiviteter og aktiveringsforløb i Aarhus Kommune. At det på denne måde er lykkedes at skabe så meget værdi gennem Skole OL at en kommune er villig til at være sponsor for aktiviteten, viser, at Skole OL bidrager på en ganske særlig måde. Donationen fra TrygFonden har gjort det muligt at tilbyde tilskud til transport, overnatning samt bespisning af de mange finaledeltagere i Aarhus. Dette tilskud er fuldstændig afgørende for, at så mange klasser har mulighed for at komme til finalen.