Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ældrefællesskaber og EU valg

Caritas Danmark

Om donationen

Med donationen ønsker Caritas Danmark at gøre EU-valget konkret og vedkommende for de ældre mennesker, som mødes i organisationens madfællesskaber. Her skal de ældre gennem uformelle snakkes have information om EU-valget og motiveres til at engagere sig. Der arrangeres også en tur til Christiansborg Slot og Folketinget, og udover information om valg, politik og EU bliver valgkort og stemmeproceduren gennemgået. De ældre får også information om, hvor de skal stemme, og der arrangeres en følgeordning, så alle har muligheden for at stemme sammen, hvis der er stemning for det. Endvidere vil der blive afholdt et åbent oplæg om en EU-relevant tematik med efterfølgende fællesspisning, hvor også lokalområdet inviteres. Ambitionen med indsatsen er at udbrede kendskab til det politiske system samt det kommende EU-valg blandt Caritas brugere samt støtte og motivere dem til at stemme.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Caritas Danmark
Støttet beløb
49.850 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Næsten alle brugere af den primære målgruppe har været involveret i flere af aktiviteterne og har udtrykt at det har været spændende og interessant. Flere har glædeligt stillet op til Facebook opslag, så de kunne hjælpe med at sprede information og opfordre andre til at stemme og der er endda nogle der på eget initiativ har skrevet en lille artikel. På baggrund heraf vil vi mene at forankringen har været god.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er nået godt i mål med de opstillede mål og det overordnede formål om, at brugerne opnår en forståelse og indsigt i, hvorfor det er væsentligt at engagere sig demokratisk generelt samt specifikt til EU valget. Meget information og mange drøftelser kan også overføres til andre valg såsom kommunalvalg og folketingsvalg. Kvalitativt har vi også opnået de ønskede mål (se mere i vedhæftede dokument, der giver et kort overblik over afholdte aktiviteter og involverede brugere).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde planlagt et samarbejde med et gymnasium, hvor elever med samfundsfag på højniveau ville holde en workshop for de ældre. Desværre blev de forhindrede, men vi tror det ville kunne have givet et friskt pust ift. opnåelsen af den samme information (samtidig med at eleverne også ville være blevet engagerede og få et værdifuldt udbytte). En anden gang vil vi også lægge mere vægt på, hvem konkret man kan stemme på og hvad de enkelte står for.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati