Søg støtte

Søg

Selvevaluering

leg og lær med dine hænder

Nicolai Kultur, Kolding Kommune

Om donationen

Har man ikke adgang til fællesskaber, kan sommerferien være vanskelig at komme igennem for mange børn og unge. Derfor ønsker Nicolai Kultur, der er en kulturinstitution i regi af Kolding Kommune, at tilbyde sociale fællesskaber med kreativitet som omdrejningspunkt. Konkret er der tale om at udbyde en ugentlig 4-dages workshop i skolernes sommerferie, der kan udbydes i samarbejde med boligsociale medarbejdere og skolerne. Derudover planlægges et tilbud om drop-in workshops uden tilmelding ligeledes 4 dage om ugen i skolernes sommerferie. Frivillige i regi af Nicolai Kultur vil inddrages i projektet. Donationen fra TrygFonden dækker lønudgifter til kunstnere og studentermedhjælpere samt materiale.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Nicolai Kultur, Kolding Kommune
Støttet beløb
100.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er stor interesse for projektet, men det afhænger af ekstern finansiering og/eller en politisk beslutning. Begge dele arbejder vi på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi havde lidt færre børn igennem end 2020, men med knap 1619 deltagere må vi betegne drop-in workshops som en succes - og med langt flere deltagere end vi havde skrevet i den oprindelige ansøgning til Trygfonden

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
hvis vi havde været i bedre tid i forhold til økonomi, kunne vi have markedsført tiltaget endnu bedre. Omvendt var der virkelig fart på workshops, så der er grænser for, hvor mange flere vi kunne ramme og rumme

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start