Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lejr på Skoleskibet MarilynAnn

Red Barnets lokalforening Holstebro

Om donationen

Mange sårbare familier har ikke råd eller overskud til at give deres børn ferieoplevelser, som de fleste børn får. Red Barnets lokalforening i Holstebro inviterer derfor udsatte familier på weekendlejr på Skoleskibet Marilyn Ann. På lejren oplever børnene og deres forældre livet ombord på en gammel skonnert, og familierne får nogle oplevelser og minder, de ellers ikke ville få. Weekendlejren arrangeres i samarbejde med Holstebro Kommune og skal give familierne et tiltrængt frirum fra hverdagen og mulighed for at møde andre familier, som de kan hygge sig med.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnets lokalforening Holstebro
Støttet beløb
37.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gjort meget for at forankre projektet, der bliver lavet klubaktiviteter for familierne resten af året, på turen blev der fulgt op på hvad vi kan gøre for at familierne opretholder kontakten mellem hinanden, der blev delt kontaktinfo, som Facebook, messenger mm. Så de vil helt sikkert en del af kontakten fremover, vi har også fået styr på hvad tider vi fremover skal holde klubaktiviteterne, med hensyn til delebørn mm.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De familier vi havde med ombord, fik en rigtig god oplevelse at at være fælles om opgaven at sejle et skib, sørge for at få lavet alt det der også ligger bagved som mad mm. Den tætte kontakt ombord, gjorde at man ikke kunne “gemme” sig, selv om man måske ikke er så social anlagt. Det gjorde også at der blev skabt netværk mellem familierne, men også børnene imellem, jeg er overbevist om at der er nogle børn og familier der i fremtiden, vil få rigtig meget gavn af hinanden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er rigtig svært at se hvordan der kunne gøres noget anderledes, som ville give en bedere oplevelse for de familier der var med.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start