Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lev livet med nyresygdom

Nyreforeningen

Om donationen

Denne donation går til udvikling, produktion og formidling af en række film, som berører forskellige aspekter af livet med en nyresygdom. Formålet er at skabe tryghed for den nyresyge og de pårørende. Filmene produceres i samarbejde med de nefrologiske afdelinger i Danmark samt Nyreforeningens lokalkredse. Der søges også midler til projektet hos andre fonde.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Nyreforeningen
Støttet beløb
100.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skal i gang med at forankre projektet, og i løbet af december eller starten af det nye år vil filmene være at finde på vores forskellige online kanaler - youtube, vores hjemmeside nyre.dk og online nyreskole nyreskole.dk. Derudover vil vi præsentere filmene for de relevante hospitalsafdelinger, så de kan implementere og anvende relevante film på deres patientkurser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål er i høj grad blevet indfriet. Vi har fået produceret materiale af høj faglig kvalitet, der giver nyresyge, pårørende og donorer viden og værktøjer til at håndtere livet med en nyresygdom. Filmene berører mange forskellige aspekter af relevans for målgruppen. Man kan både blive klædt på til at forstå sine blodprøver, få konkrete træningsøvelser til dialyse, blive klogere på seksualitet og parforhold samt høre andre nyresyge og pårørendes historier, gode råd og erfaringer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej