Søg støtte

Søg

Selvevaluering

LFL & OK - sammen om læring!

Lær for Livet

Om donationen

I 2020 igangsatte Lær for Livet i samarbejde med Odsherred Kommune projektet ”Løft af udsatte børns læring”. Lær for Livet er et læringsprogram, der støtter børn og unge i deres læring og udvikling, så flere bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Børnene er med i Lær for Livet i seks år, hvor de kommer på camps, får en frivillig mentor, og Lær for Livet bygger derudover bro til barnets hjem og skole. De foreløbige resultater viser, at otte ud af ti børn, der gennemfører Lær for Livets program, består folkeskolens afgangsprøve. Indsatsen i Odsherred har omfattet 15 udsatte hjemmeboende børn, og denne donation går til at videreudvikle og afprøve indsatsen med endnu flere børn. Fokus vil fortsat være på styrkede metoder til at støtte op om læringsmiljøet hjemme og i skolen samt videreudvikling af brobygningsindsatsen, bl.a. til børnenes fritidsliv, da det har vist sig, at mange af de deltagende børn står uden for det etablerede fritids- og foreningsliv.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Lær for Livet
Støttet beløb
975.000 kr., år 2021
Delmål
Parat til uddannelse

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Erfaringerne fra projektet bruges i nogen/overvejende grad til udvikling af LFL´s brobygningsindsats

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dataindsamlingen om hjemmet og hjemmelæringsmiljøet har vist, at - forældrene oplever generelt at få god hjælp fra LFL og har høje forventninger til, hvad LFL kan gøre for deres børn - opkvalificering af hjemmelæringsmiljø lader til at lykkes. Dataindsamling om brobygning viser bl.a. at - børnene lader til at opleve sammenhæng mellem skolegang og LFL – og at indsatsen for børnene i LFL også kommer deres klassekammerater til gode (tyder på sammenhæng på tværs af læringskontekster)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Muligvis endnu større fokus på brobygning til foreningslivet ved at klæde klubmedarbejderne endnu bedre på til dette.

Delmål

Parat til uddannelse

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt. Vi vil sætte ind før problemerne opstår og arbejde for, at flere børn og unge gennemfører grundskolen og en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.
Mere om vores fokusområde Parat til uddannelse