Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Lighed fremfor forskellighed"

Kirkens Korshær

Om donationen

Kirkens Korshær Drejervej arbejder for at styrke udsatte og sårbare menneskers tilværelse, heriblandt en gruppe af kvinder med anden etnisk herkomst end dansk. Kvinderne kæmper med sociale, fysiske og psykiske udfordringer og har derfor svært ved at få fællesskab med andre. Donationen går til et fire-dages sommerophold på Kirkens Korshærs lejrsted ved Vordingborg for at styrke fællesskabet imellem dem, så de kan opbygge et socialt netværk, de kan få glæde af i hverdagen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
31.500 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kvinderne kommer trofast i vores tilbud på Drejervej. De har fået en stærk tilknytning til stedet, og benytter sig af tilbud om rådgivning, aktiviteter og samvær. Vi vil forandre det ved at søge økonomisk hjælp gennem fonde og legater.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kvinderne græd af glæde ved at komme ud af København og komme ud i naturen. De var bogstavelig lykkelige. De grinede og fik fornyet energi ved at gå ture ved vandet og høre eventyr fortalt om aftenen. Stemningen var høj, og der blev også åbnet op for svære ting. Det var helt sikkert en anden gruppe, som vi kom hjem med, og deres fælles oplevelse fra denne tur har givet dem liv og håb at gå videre med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi reflekterer efterfølgende på vores projekter. I forhold til dette projekt var vi enige om, at kvinderne havde fået tilgodeset deres behov. Stemningen, samværet og glæden var ubeskrivelig, så set i det lys, ville en tur som denne sagtens kunne gentages.