Søg støtte

Søg

Selvevaluering

LivaRehab: Tryg ungdom

LIVa: Forening mod skadevirkninger af prostitution

Om donationen

Dette projekt har til formål at hjælpe unge mellem 18 og 30 år, der som følge af oplevelser med prostitution og seksuelle overgreb har svære sociale problemer. De unge slås bl.a. med misbrug, hjemløshed, social isolation samt fysiske og psykiske skader. Projektet vil tilbyde de unge gratis rådgivning og støtte samt individuelt tilrettelagte behandlingsforløb, der bl.a. inkluderer psykologbehandling alene eller i grupper. I København findes et lignende tilbud, men afstanden til hovedstaden afholder mange unge fra det sydlige Sjælland fra at søge hjælp. Dette projekt har derfor base i Vordingborg og er målrettet unge fra hele Region Sydsjælland.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
LIVa: Forening mod skadevirkninger af prostitution
Støttet beløb
1.544.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er ikke helt økonomisk uafhængig. Der er vilje fra Regionen og kommunerne samt andre NGO'er, men de ikke har de økonomiske ressourcer. Derfor skal projektet arbejde målrettet i de næste to år for at forankre med de øvrige partnere i projektet. Vordingborg kommune har netop nu indgået et samarbejde med os fra 2019 til at forankre de gode resultater ift borgergruppen over 35.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I den 2-årige projektperiode havde vi i alt 122 unge mellem 18 og 30 år, som vi gav støtte og rådgivning. Vi har gennem projektet opnået samtlige af de succeskriterier, der blev beskrevet i ansøgningen. Vi har igangsat tværfaglige og individuelt tilrettelagte forløb for målgruppen, hvor de har mulighed for at få støttende samtaler fra socialrådgiver, gruppeforløb hos psykolog samt anonym rådgivning og sociale og netværksdannende aktiviteter hos frivillige tilknyttet til LivaRehab. Vi har oplevet, at de unge i projektet i høj grad oplever, at de profiterer af indsatsen, og at det er med til at lindre deres skader samt giver dem mere overskud. At de får det bedre og får lindret deres skader betyder også, at de i højere grad har overskud til at komme ud af deres fastlåste situation samtidig med, at de gennem os får støtte til at undgå tilbagefald. Dog har vi erfaret, at de unges problemstillinger er så massive og komplekse, at vi gennem projektet i højere grad har måtte fokusere på at lindre disse samt at give dem mulighed og støtte til at deltage i positive fællesskaber, at vi ikke i lige så høj grad har haft mulighed for at fokusere specifikt på den beskæftigelsesmæssige indsats. Se mere i vores vedhæftede rapport om projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ift. målgruppe haft meget relevante aktiviteter. Vi kunne dog godt i højere grad have involveret frivillige, hvilket vi også fremadrettet arbejder for, sådan at vi i højere grad kan støtte de unge og kan hjælpe endnu flere fra målgruppen. Vi har dog haft udfordringer ved at mobilisere frivillige pga målgruppens svære psykosociale problmer.