Søg støtte

Søg

Selvevaluering

LivaShelter for unge

LIVa- Forening mod skadevirkninger af prostitution

Om donationen

LivaRehab er en frivillig forening, der hjælper mennesker, som står uden for fællesskabet pga. salg eller bytte af seksuelle ydelser, eller fordi de har været udsat for incest, vold og/eller seksuelle overgreb. Foreningen får mange henvendelser i Midtjylland, hvor unge kvinder efterlyser et midlertidigt ophold pga. vold, krænkelser og afpresning. Donationen går til at etablere et krisecenter for unge i Midtjylland med 12 pladser, som skal forbedre kvindernes livssituation og støtte dem i at opbygge en tilværelse uden vold.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LIVa- Forening mod skadevirkninger af prostitution
Støttet beløb
1.052.000 kr., år 2021
Delmål
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er svært at se noget idet Krisecenter er lige åbnet for beboere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nu etableret krisecentret for unge og nu arbejder vi på at få flere unge til at bruge stedet. Der er ansat personale og de bliver kvalificeret til at arbejde med de voldsramte mennesker.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afventer flere beboere flytter ind