Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livredning i frivillige rammer

Cold Hawaii Kystlivredderklub

Om donationen

For at udbrede kendskabet til livredning og førstehjælp ønsker Cold Hawaii Kystlivredderklub at etablere et uddannelsestilbud, hvor deltagerne får indblik i førstehjælp og hovedopgaverne som livredder. Efter undervisningsforløbet vil deltagerne have mulighed for at tage livredderprøven, der giver adgang til at søge ind i livredningstjenesterne. Forløbene vil både bestå i fast træning kombineret med undervisning i førstehjælp og livredning. Klubben vil endvidere afholde livredder-sommerlejre for børn i alderen 8-16 år, hvor børnene over en uge vil lære om badesikkerhed og førstehjælp. Denne donation går til etablering af tilbuddet. I alt forventes 200 personer at deltage i aktiviteterne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Cold Hawaii Kystlivredderklub
Støttet beløb
50.000 kr., år 2017
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er ikke blevet eksekveret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er ikke blevet eksekveret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er ikke blevet eksekveret.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand