Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livskvalitet for demente

OK-Huset Gurli Vibeke

Om donationen

OK-Husene Gurli Vibeke og Dyruphus er selvejende institutioner med tilknytning til OK Fonden. Der bor henholdsvis 26 og 27 borgere med moderat til svær demens på hjemmene, og de har som følge af deres sygdom tendens til social isolation, udadreagerende adfærd og depression. Det ene plejehjem har haft gode erfaringer med besøg fra demensklovnen Lulu, der spreder glæde blandt beboerne. Demensklovnen møder beboerne på deres kognitive niveau uafhængig af sproglige færdigheder, og det giver dem følelsen af at blive set, hørt og forstået. Denne donation går til, at begge plejecentre kan få besøg fire timer om ugen af demensklovnen, hvor personalet samtidig skal tillære sig nogle af de værktøjer, som klovnen gør brug af.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
OK-Huset Gurli Vibeke
Støttet beløb
75.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejdet fortsat videre med projektet og udvider nu samarbejdet med en læge og hjerneforsker i Århus, til at se på FLOW teorier og den positive psykologi, som motivation for at trives bedre i hverdagen. Der er planlagt en fælles temadage for alle enheder i OK-Fonden, som vi tage afsæt i dette konkrete projekt, og videns dele erfaringerne og styrkerne i projektet, som vi håber andre enheder fremadrettet kan få glæde af - særligt med den kobling vi har fået lavet på den faglige tilgang med Marte Meo og sanseintegration.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Donationen har gjort det muligt, at fortsætte de ugentlige besøg af demensklovnen, som har været med til at forstærke og forstørre de faglige tilgange som Marte Meo og sanseintegration på mange parametre. Vi kan se at flere beboere er i bedre trivsel efter besøget - et møde hvor beboeren føler sig set, hørt og forstået på det kognitive niveau beboeren befinder sig på, medfører, at stimulationen virker positive i op til 2 timer efter besøget.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har justeret en smule under vejs, men er nået i mål med det vi ville. alle medarbejderne har modtaget 2 dages undervisning sammen med demensklovnen hvor sanseintegration og Marte Meo tilgangen har været i fokus. Særligt skal fremhæves de positive bekræftelser og at tage beboernes initiativ til at være deltagende i den meningsfulde aktivitet. Vi har nu etableret en lukket platform, hvor samtlige videoer deles mellem medarbejderne til videns deling, og den kunne have været rigtig god at have haft fra starten - det er en læring til næste gang. Ved at video materiale kan deles efter hvert besøg, når vi ud til alle medarbejdere og vagtlag, der kan følge processen og progressionen hos den enkelte beboer.