Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livskvalitet hos ældre

Ældrecenter Hvissinge

Om donationen

Med donationen kan Ældrecenter Hvissinge tilbyde demensramte beboere og deres pårørende musikterapi i et forløb på tre måneder. Forløbet indeholder bl.a. levende musik, rytmik, sang og dans samt viden og instruktion i kommunikative og relationelle redskaber gennem musik og sang, så de pårørende efterfølgende kan anvende musikterapi til beboerne. Donationen dækker også en sommerfest for alle beboere med koncerter, mad og drikke og muligheder for at hygge sig med sine pårørende og personalet. Musikterapien og sommerfesten skal medvirke til at give beboerne nærværende oplevelser og øge trivslen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ældrecenter Hvissinge
Støttet beløb
110.900 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Musik er nu en fast del af aktivitetsprogrammet og 9 ansatte deltog i kurset i musikterapi. Det er lykkedes os ved fælles hjælp, at gøre flere af de aktiviteter, som projektet har støttet til faste aktiviteter. Nogle af aktiviteterne afholdes flere gange om måneden, mens andre gennemføres jf. vores årshjul. Vi har fået et fast samarbejde op og køre med en lokal skole, hvor elever kommer flere gange om året til fælles motionsdage, læsegrupper, luciaoptog, fastelavns arrangement m.fl.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores oplevelse, at langt hovedparten af de borgere, som har deltaget i projektets aktiviteter, har opnået mange af de opstillede mål. Det har været tydeligt at se, hvordan mange af deltagerne har nydt projektet mange forskelligartede aktiviteter, samværet med andre og har været mere rolige og glade under aktiviteterne. Vi vurderer, at projektet har været med til at forbedre borgernes fysiske og mentale sundhed samtidig givet dem livsglæde og mindsket ensomhedsfølelsen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har erfaret, at det giver god mening for hovedparten af vores borgere, at invitere til aktiviteter af 1 til max 2 timers varighed og 1 aktivitet pr. dag. På den måde har vi spredt aktiviteterne over mange dage, frem for at afholde få dage med med fuld program i mange timer. Det var ellers tanken, da den tidligere bestyrelse for Hvissinge Venner ansøgte om midler til projektet "Musikfestival". Vi har i stedet kunne invitere til flere månedlige aktiviteter til glæde for borgerne.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår