Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livskvalitet i psykiatrien

Region Sjælland

Om donationen

For at fremme livskvaliteten for patienter, der er indlagt med psykiske lidelser på Psykiatrisygehuset i Slagelse, går denne donation til fire massagestole. Én til hvert sengeafsnit. Massagestolene kan bruges som beroligende metode med henblik på nedbringelse af tvang i psykiatrien. Der er 17 sengepladser på hvert afsnit, og i 2018 var der i alt 2.161 indlæggelser på de fire afsnit.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Region Sjælland
Støttet beløb
80.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Massagestolene findes fortsat i afsnittene og bruges.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet taget enormt godt imod massagestolene af både patienter og personale. Patienterne fortæller at massagestolene afhjalp bla. deres anspændthed, gav bedre kropsfornemmelse og hjalp mørke tanker på afstand.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stolene bruges flittigt på afdelingerne. De er blevet rykket lidt rund. Startede med at være i dagligstuen, men nogen afdelingerne har rykket den ind i et mindre rum efter opfordring fra patienterne.