Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livskvalitet til handicappede

Grønbjerghjemmets Venner

Om donationen

Grønbjerghjemmet er en institution med 16 psykiske og fysiske udviklingshæmmede og senhjerneskadede beboere i alderen 30-90 år. Grønbjerghjemmets Venner blev oprettet i 2011 på grund af besparelser på handicapområdet og tæller i dag cirka en tredjedel af Grønbjergs 400 borgere. De frivillige kommer hver uge for at lave aktiviteter med Grønbjerghjemmets beboere, bl.a. gåture, højtlæsning og spil. Denne donation skal bruges til at udvide aktivitetsmulighederne og give beboerne gode sanse- og naturoplevelser, der kan give dem indhold i tilværelsen. Donationen fra TrygFonden går til en cykel til kørestolsbrugere.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Grønbjerghjemmets Venner
Støttet beløb
55.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der vil fortsat komme frivillige på hjemmet flere gange om ugen og når vejret er til det vil der blive tilbudt cykelture. Dette gælder både fra personalet og de frivillige, så det har hele vejen rundt være en større succes end vi havde forventet. Det giver også mere lyst til fra mandlige frivillige at komme på hjemmet, da de nu kan lave aktiviteter uden for huset, der giver mere mening for dem at give tid til end hyggeeftermiddage og husflid på beboernes niveau.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklen bliver brugt rigtig meget og beboerne har fået mange flere naturoplevelser, nu de kan komme ud og se sig om i et større område. Nu kan både personale og frivillige komme ud og opleve noget med beboerne uden for gå afstand.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fra hjemmet lyder der kun glade ord, så umiddelbart kan vi ikke se, hvad der har kunnet blive gjort anderledes. Det har været en succes på alle fronter hører vi både fra hjemmet og de frivillige.