Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livstilsændringskursus

Veteranstøtten under Danmarks Veteraner

Om donationen

Danske Veteraner er foreningen, der samler danske kvinder og mænd, som opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran”, og som har modtaget enten en officiel medalje eller det officielle veterankort for deltagelse i en international operation. Foreningen har tidligere med succes afholdt livsstilskurser for veteranerne, som skal motivere til at få en mere aktiv hverdag gennem indsigt, viden og fysisk træning. Med donationen kan foreningen afholde yderligere to kurser for 12-14 veteraner pr. kursus med det formål at inspirere veteranerne til en hverdag med gode vaner for både deres fysiske og psykiske velbefindende.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Veteranstøtten under Danmarks Veteraner
Støttet beløb
60.000 kr., år 2020
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indhold, instruktører og hjælpere samt forankring i Veteranstøtten er på plads, så en gentagelse af kurset vil kunne ske i 2022 og fremad. Der skal til hvert år søges økonomiske midler til afholdelse af kurserne. Der skal ses på muligheden for at afholde et kursus i hver landsdel.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kursisternes har i tilbagemeldingen udtrykt, at de var særdeles tilfreds med den gennemførte undervisning, personlig forståelse for hver enkelt, respekt for det de kunne levere og så et gennemgående tema – at tingene blev sagt lige ud og ikke pakket ind. Der er blevet etableret venskaber og samhørighed. Alle var enige om at deres diagnose ikke skulle ”dyrkes”, men der skulle holdes fokus på væksten, så pårørende kunne mærke en effekt af den ændrede livsstil.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kurset blev afholdt i Midtjylland, hvilket kunne have afholdt mulige deltagere fra Sjælland/København i at deltage. Det anbefales derfor at holde et kursus både i Jylland og på Sjælland for ikke at lade transportudgiften/-tiden være en hindring for deltagelse.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv