Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livsværdi efter stroke

Københavns Universitet og Sjællands Universitetshospital, Rosilde

Om donationen

Denne donation går til undersøgelse af, om træning med eller uden Neuromuskulær Elektronisk Stimulation har positiv indflydelse på funktionsniveau, livskvalitet og hjernens plasticitet hos patienter med blodprop i hjernen. Hjerneblodpropper er på verdensplan den hyppigste årsag til, at voksne over 65 år får en permanent funktionsnedsættelse. Resultaterne vil umiddelbart kunne implementeres i klinisk praksis både nationalt og internationalt.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet og Sjællands Universitetshospital, Rosilde
Støttet beløb
1.325.900 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da interventionen ikke overstiger den på forhånd satte effektstørrelse på 34.4 meters forbedring i den gruppe der fik både træning og elektrisk stimulering, har det desværre ikke indvirkning nok til at ændre praksis. Men det er bevist at træning med strøm er brugbart, tåleligt og øger deltagernes motivation for at træne selv i den akutte fase. Denne viden skal benyttes i daglig praksis på afdelingerne, og i kommunerne hvor rehabiliteringen af patenter med hjerneblodpropper foregår.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I perioden november 2018 til marts 2020 blev i alt 50 patienter med akut hjerneblodprop inkluderet i projektet. Alle inkluderede deltagere deltog i 14 dages træning og tests før og efter trænings perioden og test 3 måneder efter proppens opståen. Halvdelen af deltagerne fik træning imens musklerne fik Neuromuskulær elektrisk stimulering og den anden halvdel af deltagerne trænede samme øvelser men fik ingen strøm stimulering. Træningen foregik enten på sygehuset, eller i patienternes eget hjem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Interventionen med elektrisk stimulering af de svækkede muskler i kombination med træning havde effekt på deres gangdistance og hastighed. Men interventionen kunne med fordel have været længere og med flere minutters træning pr dag. Endnu en forbedrende detalje ville have været at inkludere en gruppe der ikke fik træning overhovedet for at se effekt af træningen uden strøm også. Desværre viser det sig at deltagerantallet burde have været det dobbelte for at være mere sikker på effektstørrelsen.