Søg støtte

Søg

Selvevaluering

LOCOmotivet Uddannelsesweekend

LOCOmotivet

Om donationen

LOCOmotivet er en non-profit organisation, som drives af frivillige medicin- og psykologistuderende ved Aarhus Universitet. De vil gennem inddragende undervisning i Region Midtjyllands 7.-10. klasser og ved specialarrangementer på regionens gymnasier oplyse om og afstigmatisere psykisk sygdom. I den forbindelse har foreningen indgået en aftale med EN AF OS-kampagnen, som sørger for at informere skolerne om tilbuddet om besøgene. For at klæde underviserne godt på til at møde eleverne, arrangerer LOCOmotivet hvert år en weekendtur, hvor der er workshops og ”ryste sammen-aktiviteter” for de frivillige undervisere. I 2016 vil der foruden de faglige indslag komme besøg af foreningens ambassadører, som er unge, der selv har været ramt af psykisk sygdom, og som vil fortælle om deres oplevelser med sygdommen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LOCOmotivet
Støttet beløb
16.250 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har faste aftaler med SSP og skoleledelse i Holstebro og Favrskov hvert år. Plus alle de enkelte skoler rundt i regionen som skriver til os. Lige pt. har vi svært ved at honorere udbuddet fordi vi simpelthen mangler undervisere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft flere ansøgninger til årets uddannelsesweekend end vi havde håbet på i vores vildeste fantasier! Med pengene fra Trygfonden har planlægning, PR, kost og logi været en leg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skulle have fundet større logi for vores uddannelsesweekend så vi kunne have inviteret flere af vores medlemmer med. Der var rift om pladserne.