Søg støtte

Søg

Selvevaluering

LÆR AT TACKLE på nemt dansk

Komiteen for Sundhedsoplysning

Om donationen

Omkring en tredjedel af befolkningen har langvarige sygdomme, herunder psykiske lidelser. Disse sygdomme forekommer oftere blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund, men erfaringerne viser, at det er vanskeligt at nå denne målgruppe med brede forebyggelsesindsatser på grund af barrierer som bl.a. sprog, manglende kendskab og afstand til tilbud samt udgifter til transport. Kommuner og borgere efterspørger derfor sundhedsfremmetilbud på et letforståeligt dansk. Mestringskurset LÆR AT TACKLE angst og depression, der oprindeligt er støttet af TrygFonden, hjælper mennesker med symptomer på de to sygdomme at tackle de udfordringer, som ofte følger med. Kurset er allerede forankret i adskillige kommuner og viser god effekt. Denne donation skal derfor bruges til at videreudvikle og målrette mestringskurset til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, så denne målgruppe kan få gavn og glæde af tilbuddet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Komiteen for Sundhedsoplysning
Støttet beløb
3.713.750 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet var, at og indsatsen udover de to projektkommuner i fase 1 og 2, ville blive forankret i 5 kommuner yderligere som minimum i fase 4. I alt har ni kommuner udbudt indsatsen. Tre af kommunerne har ved projektets afslutning sat indsatsen på pause. Kommunerne er i proces med at rekruttere og uddanne nye undervisere. Indsatsen er desuden forankret i den samlede LÆR AT TACKLE-abonnementsordning som ca. 2/3 af landets kommuner benytter. Dermed kan flere kommuner løbende opstartes fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har samlet opnået sit mål om at udvikle, afprøve, evaluere og forankre versioner på nemt dansk af de evidensbaserede indsatser LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE kroniske smerter. For begge kursusforløb foreligger nu testede kursusforløb med tilhørende undervisnings- og rekrutteringsmaterialer. De indgår som den del af den samlede LÆR AT TACKLE-abonnementsordning som ca. 65 af landets kommuner benytter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er undervejs foretaget justeringer af aktiviteterne i projektet med henblik på at nå målene. Dette er sket med godkendelse fra TrygFonden. Det drejer sig bl.a. om at udvikle og afholde et selvstændigt instruktørkursus målrettet de instruktører, der skal undervise på kurserne i kommunerne med henblik på at sikre den bedste faglige kvalitet af indsatsen. Desuden har vi afholdt webinarer i stedet for en temadag i forhold til formidling af projektet.