Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Luftballonen 2017

Astma-Allergi Foreningen

Om donationen

Denne donation skal gå til projektet ”Luftballonen”, der er et sommerprojekt for børn og unge mellem 9 og 17 år, som lider af overfølsomhedssygdomme. Mange børn og unge med astma, allergi og eksem har en forringet livskvalitet, da de ofte ser sig nødsaget til at melde fra, når der foregår sports- og friluftsaktiviteter i deres område. ”Luftballonen” har til formål at nedbryde målgruppens angstbarrierer for deltagelse i sociale aktiviteter bl.a. gennem træning i at kommunikere med andre om deres sygdom. Målet med projektet på sigt er at øge de unges selvværd og samtidig flytte deres grænse for, hvad de kan med deres sygdom.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Astma-Allergi Foreningen
Støttet beløb
100.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Luftballonen har afholdt sommercamps i nu 19 år, og vi har gennem alle årene bemærket en stigende interesse for projektet. Der bliver flere og flere ambulatorier, læger og speciallæger der henviser patienterne til os. Begrænsningerne ligger i familierne, hvor de ændrede familiemønstre kan gøre det svært for f. eks. fraskilte forældre at acceptere at skulle undvære deres børn i 9 dage i sommerferien.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Egne observationer i kombination med indkomne evalueringer fra såvel fagpersonale, frivillige og deltager viser at vi også i 2017 fik indfriet vores mål og forventninger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennem årene brugt vores erfaringer detaljeret indsatsen, så efter 19 år mener vi at vi nu er tæt på det rigtige koncept. Vi har p.t. ikke ønsker om væsentlige ændringer af konceptet.