Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lyden af et sundt sind

DepressionsForeningen

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal formidle viden om depression og bipolar lidelse gennem podcasts. 17-18 pct. af alle danskere får depression i løbet af deres liv, og mange får ikke hjælp eller behandling. For den ramte kan det være svært at tale med andre om symptomer, tanker og hverdagsliv med depression eller bipolar lidelse, og som pårørende kan det være svært at vide, hvordan man kan hjælpe. Podcastserien på 20 afsnit, der er målrettet de 18-34-årige, skal bidrage til øget viden om depression og bipolar lidelse og samtidig skabe et trygt fællesskab for både pårørende og patienter, hvor de kan høre andres erfaringer. Det er forventningen, at podcastserien vil nå ud til 100.000 mennesker og medvirke til at afstigmatisere mental sygdom.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
DepressionsForeningen
Støttet beløb
366.050 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er kendt blandt DepressionsForeningens medlemmer og er 'på radaren' hos de nøglepersoner fra psykiatrien, som deltog i de enkelte podcastepisoder. Det betyder fx at organisationer som Forum for Mænds Sundhed bringer vores podcast og har fokus på depression. Deltagende kunstnere som Jesper Groth der har bipolar lidelse, stiller gratis op i anledning af World Bipolar Day d. 30.3.2022 og trækker fulde huse. Det bidrager til at øge kendskabet til Lyden af et Sundt Sind og til sygdommene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået en meget tilfredsstillende grad af interesse for podcastserien. Lyttermålet på 100.000 var trods alt for ambitiøst. Lige før projektafslutning (april 2022) nåede vi 20.000 downloads, hvilket vi synes er ganske flot. Dertil kommer de mennesker, der har læst om podcastene i vores nyhedsbrev (3000 modtagere x 4) og læst om podcast-emner i vores trykte magasin Balance (2600 eks x 4) samt alle dem, der har set, de findes på hjemmesiden. Yderligere mange tusinde hos samarbejdspartnere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis midlerne havde været der til at gøre den indsats, kunne vi have forsøgt at initiere et samarbejde med en større mediepartner som fx en avis eller en radiostation. Det kunne potentielt give en større rækkevidde. Vi kunne med fordel have planlagt og allokeret flere penge til at skabe lytterfællesskab. Det kræver tæt opfølgning. Der er flere tematikker som ikke er berørt (fx ældre og depression, etniske grupper og depression, m.m.), som det ville give mening at få med næste gang.