Søg støtte

Søg

Selvevaluering

LykkeLiga

LykkeLiga

Om donationen

Denne donation skal gå til etablering af en landsdækkende håndboldliga for udviklingshandicappede børn. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet har udviklingshandicappede et markant dårligere helbred end resten af befolkningen, bl.a. fordi de ikke motionerer. Samtidig dyrker ganske få udviklingshandicappede børn holdsport og går dermed glip af vigtige fællesskaber, læring og sociale kompetencer. Familier med handicappede børn lever oftest et liv med social isolation, behandling, særbehandling og specialpædagogik, og derfor kan familierne have brug for en pause fra snak om diagnoser og begrænsninger. LykkeLiga vil medvirke til at gøre udviklingshandicappede børn til helte, topscorere og holdspillere og dermed styrke dem socialt og personligt. Det er ambitionen over en treårig periode at udbrede konceptet i 20 byer ved etablering af hold for udviklingshæmmede børn i allerede eksisterende lokale håndboldklubber.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
LykkeLiga
Støttet beløb
2.500.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et godt samarbejde med DHF og DIF, der understøtter os. Alle vores 77 klubber er vi i tæt dialog med og det at have et LykkeLigahold i klubben/ foreningen er man stolt af og det har vist sig, at LykkeLigaholdet bidrager positivt til foreningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er gået over al forventning. Vi har skabt 77 klubber med ca. 450 trænere og det betyder, at der ca er 1200 børn med udviklingshandicap, der spiller håndbold og er en del af et lokalt fællesskab i klubregi, hvor man betaler kontigent og er også en del af det store fællesskab på tværs af samtlige klubber i LykkeLiga. Vores univers værdsættes af alle i familien, både forældre og søskende. Aalborg Universitet er i gang med at undersøge, hvad det betyder at være LykkeLigaspiler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fandt hurtigt ud af, at vi ikke skulle arbejde med undervisningsmaterialet, men have endnu mere fokus på at skabe attraktive fællesskaber på og uden for banen. Kontakten til sponsorerne og eksterne samarbejdspartnere skulle vi nok have taget kontakt til tidligere, men der var projektet nok ikke kendt nok og fokus var på etablering af klubber.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet