Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Måling af forældrestress

SFI - det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Om donationen

Denne donation går til et projekt om måling af forældrestress. Stress i forældrerollen udgør en risiko for børn og unges udvikling, mentale helbred og trivsel. For at kunne undersøge, hvilke indsatser der kan begrænse forældrestress, er der behov for et validt måleinstrument til at måle stress i forældrerollen. Forskerne, Signe Boe Rayce, Maiken Pontoppidan (VIVE) og Tine Nielsen (Københavns Universitet), ønsker at undersøge begrebsvaliditeten af den danske version af Parental Stress Scale, som spørger ind til både glæde og positive følelser eller oplevelser ved forældreskabet samt negative aspekter som usikkerhed og begrænsninger ved forældrerollen. Skalaen har vist sig brugbar i internationale sammenhænge, men den mangler at blive valideret i en dansk kontekst. Valideringen består i at undersøge, dels om metoden rent faktisk måler stress i forældrerollen, om den fungerer ens blandt forskellige forældregrupper, og om skalaen således kan bruges i forskning og evaluering af indsatser med det formål at støtte familier i forældrerollen.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
SFI - det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Støttet beløb
807.917 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultater er præsenteret i 3 artikler publiceret i internationale tidskrifter, på internationale konferencer samt i nationale børneforsker netværk bestående af både forskere og praktikere. Der er/har generelt været stor efterspørgsel af den danske oversættelse af PSS (som er tilgængelig ved henvendelse til VIVE), fra forskningsinstitutioner, kommuner mm.. Projektets fund formidles også i disse sammenhænge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet resulterede i en grundig psykometrisk validering af PSS , der er formidlet i videnskabelige artikler, konferencer samt i nationale børnenetværk. Det overordnede fund er, at PSS i stedet for overordnet forældrestress, snarere måler to dimensioner: 1) stress i forældrerollen og 2) mangel på tilfredshed i forældrerollen. Afhængigt af, forældregruppe bør der tages højde for differentiel item funktion. Analyserne viste også at forældrepar oplever aspekter af forældre stress forskelligt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Valideringen forløb stort set som planlagt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start