Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Måltider til hjemløse

Københavns Domkirke

Om donationen

Hugs & Food er et værested under Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke. Her kan sårbare mennesker anonymt få hjælp til deres ofte meget komplekse problematikker med manglende netværk, alkohol-/stofmisbrug samt en dårlig fysisk og psykisk sundhedstilstand. Udover dette kan de få varm mad, nogle timers uforstyrret søvn, et bad, tøjvask, varme og et aflåst skab til deres private ejendele. Med donationen kan værestedet fortsat servere måltider for gæsterne, som tæller omkring 50 børn og unge, 250 voksne og 50 ældre.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Københavns Domkirke
Støttet beløb
200.000 kr., år 2023
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hugs & Foods økonomiske situation er fortsat usikker og der bliver fortsat fondet til et år ad gangen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hugs & Food har serveret ca. 13.000 måltider i 2023 for mennesker, som befinder sig i hjemløshed. Værestedet har været åben på alle helligdage, som falder på hverdage, hvilket betyder at vi har kunne bespise og hjælpe målgruppen, når de fleste andre sociale tilbud i København har holdt lukket.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I Hugs & Food er der ansat 3 relationelle medarbejdere, hvoraf den daglige leder er en del af normeringen og i takt med at tilbuddet er blevet udviklet og udvidet mærkes der et stigende behov for, at den pædagogiske normering øges. Det betyder at medarbejderressourcerne ikke rækker til det behov, som der dagligt konstateres.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv