Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mad med mening til de udsatte

JunkFood

Om donationen

På Vesterbro i København er der omkring 500-600 personer, der bor på gaden. De har ofte ingen appetit og mærker ikke nødvendigvis, at de har brug for næring. For lidt mad skaber frustrationer, som ender i konflikter, hvilket resulterer i sværere arbejdsvilkår for de lokale socialarbejdere, utryghed for lokalbefolkningen og gener for det lokale erhvervsliv. Foreningen JunkFood blev startet under Covid-19 som et akut tilbud om mad til gadefolket, der som følge af omfattende nedlukning af væresteder manglede mad. Med donationen kan JunkFood fortsat levere mad til herberger og væresteder, hvor personer, som bor på gaden, kan få et varmt måltid mad og en snak.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
JunkFood
Støttet beløb
1.600.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er jo i den grad forankret hos brugerne som er 100% sikre på et dagligt måltid. Vi har skabt en solid indtjeningsplatform for vores formål og vi har også et samarbejde med Københavns Kommune men vi er ikke selvfinansierende og arbejder stadig på at sælge vores produkter som vi har udviklet og etablere flere kommunale samarbejder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi flytter i 1.kvt. 2023 ud til Betty Nansens Alle 57-69, hvor vi lejer et lokale af KAB/FFB. A.P. Møller Fonden betaler for klargøring af lokale og etablering af et køkken, hvor vi kan producere 1500 måltider. Vi har haft løbende indtag af unge mennesker i køkkenet. Vi er blevet kloge på vores målgruppe og vi har undervist køkkenpersonale i diagnoser og coaching så vi er klar til at opskalere indsatsen i det nye køkken. Vi modtager ca. 2 tons overskudsvarer hver måned.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Arbejdskraften fra Hotel- & restaurantskolen var en utrolig god og billig arbejdskraft i vores opstart. Efter corona åbnede restauranterne afsluttedes aftale og vi har nu fastansat køkkenpersonale idet vi skal sikre kontinuitet. til gengæld har vi 22 frivillige som hjælper os med kørsel, IT og strategi.