Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mad og motion med andre.

KFUM's Sociale Arbejde

Om donationen

Værestedet Gademix, en del af KFUM’s Sociale Arbejde, er et værested for sårbare og udsatte børn og unge i alderen 10-16 år. De er præget af opvækst i udfordrede hjem og er ekstra ramt af en svær corona-periode. Værestedet modtager støtte til at igangsætte et projekt, hvor der over en periode på 4-6 måneder bl.a. skabes tryghed og sættes fokus på nærvær og dagligdagsaktiviteter for målgruppen. De vigtigste aktiviteter i projektet vil være ugentlige aktiviteter, hvor der laves mad og dyrkes motion sammen. Grundlaget for dette projekt er nærvær og relationer og derfor er det de daglige små aktiviteter, tid og snakke, som er vigtige. Herudover vil der være opsøgende arbejde, relations-opbygning, motiverende arbejde og samtaler med børn og unge.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
KFUM's Sociale Arbejde
Støttet beløb
98.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes godt at forankre projektet. Vi har fået flere brugere i Gademix. Vi har fast tradition/genkendelighed omkring kosten. Vi lejer fortsat hallen til motion. Vi har en fast flok frivillige og det giver tryghed hos målgruppen. Vi har hjulpet med tøj/sko og brobygning til fritidsliv/motion og der er nu lavet omtale om at de kommunale nøglepersoner på dette område sidder i Gademix med faste mellemrum, hvor de mødes med familier. Vi fortsætter med små grupper fx. pigeklub/unge-aften.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i høj grad givet smil på læben:) Der er kommet flere børn i Gademix, mere glæde, trivsel og de nyder fællesspisningen. Noget af det, der er lykkes ekstra godt er muligheder for motion gennem samarbejdspartnere, som bruger Gademix ugentligt. Det øger fastholdelse fx. at vi samarbejder med kommunale projekter/NGOer og på måde får flere ressourcer til at støtte børnene. Vi ville gerne have været på en 10'er, men det har også været en "rodet" tid med restriktioner, sygdom og utryghed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel have valgt en længere periode eller en årstid med bedre vejr. Vi har givet mulighed for motion fx. når vi lejede en lokal hal og når vi er inde i Gademix fx. bordtennis eller wii-sport. Men vi har ikke været så meget udenfor, som forventet. Vores pavillon blæste istykker og det er i den vi normalt laver mad udendørs, så vejret var en udfordring. Vi har fået god hjælp af SSP og kommunale samarbejdspartnere, når udfordringer var for store - det kunne vi have gjort lidt før.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start