Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Mad til alle" i Tingbjerg

Tingbjerg Kirkens Menighedspleje

Om donationen

35 % af borgere i Tingbjerg lever i dag på offentlig forsørgelse, og Tingbjerg Sogn er i top fem over de sogne i København, der har flest syge. Tingbjerg Kirke ønsker med dette projekt at udvide deres aktiviteter målrettet socialt udsatte borgere, der omfatter udsatte børn, misbrugere, indvandrere og ensomme ældre. Dette ønsker de at gøre ved at etablere et ugentligt tilbud om sund og nærende mad. De udsatte borgere skal være med i madlavningen, som vil bestå af overskudsmadvarer fra Fødevarebanken. Derudover vil der være et tilbud om gratis socialrådgivning.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Tingbjerg Kirkens Menighedspleje
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis der er tale om forankring i folkets bevidsthed, et kryds i deres kalender, glæden til at komme mm, hvis der er tale om bredt opbakning i kirkens personalegruppe og hos de frivillige , så kan der siges at projektet er forankret. Hvis der er tale om netværk så er der lykkedes at bygge netværk her i området og med fødevarebanken. Men det kan blive endnu bedre fx i forhold til samarbejde hhv. vidensdeling med andre sogne. Vi planlægger et seminar til forsommer 2017. Projektet er ikke økonomisk bæredygtig endnu, vi har brug for økonomisk støtte , også i 2017 , vi har søgt om det og vi har fået bevilliget de penge , som vi har brug for for at videreføre projektet i 2017. Det er vi meget taknemmelige for! Men selvfølgeligt tænker vi allerede nye muligheder for at blive bæredygtig, som vi vil eksperimentere med i 2017-fx. vidensformidlingskurser, støtte fester med grill om sommeren mm.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har sat os målet om at udvide vores brunch tilbud og om at tiltrække brugere fra målgruppen af socialt udsatte mennesker fra hele området til en gratis, sund og lækker brunch buffet en gang om ugen ( fredag fra kl. 11 - 13 ) - dette i samarbejde med fødebarebanken, som ville levere overskudsvarer. Formålet med vores projekt var at skabe et kulinarisk, økonomisk og åndeligt pusterum for bydelens mest udsatte borgere på tværs af alder, baggrund eller religion, at tilbyde dem en plads i det levende fællesskab rundt omkring Mad til Alle projektet dermed øje trivsel og tryghed hos brugerne og derudover i bydelen generelt. Samtidig har det været vores mål at invitere ind / inkludere bredt i forhold til at tilbyde mulighed for frivilligt meningsfyldt arbejde til personer, som ellers er langt fra arbejdsmarkedet og dermed at skabe et stærkt fællesskab af brugere og frivillige ( brugere er også mange gange frivillige ) omkring Mad til Alle. Efter mere end et år kan vi sige, at det lykkedes os at indfri en stor del af vores oprindelige mål. Vi har genneført Mad til Alle på næste alle fredage i 2016. Der kom mange gæster / brugere - vi har et stampublikum af ca. 130 personer plus at der kommer hver gang nye besøgende. Vi har med sikkerhed også ramt målgruppen, dvs. at der kommer for det meste social udsatte mennesker fra området på tværs af alder, køn og religion. Vi har også arbejdet på at skabe fællesskab, synge sange sammen, være venlige, imødekommende, åbne osv. Fællesskab er ikke noget nemt i Tingbjerg. De oplevede forskelle er tit store fx i forhold til hygiejne standarter, madkultur, adfærd, udseende osv. . Men efter et år kan vi sige, at det lykkedes os sammen med de mange frivillige ( ca. 23 ) - hvor mere en halvdelen er også brugere af Mad til Alle - at skabe en stemning af fællesskab omkring projektet. Men der er bestemt plads til forbedring. Dette også med hensyn til at deltagelsen i Mad til Alle arrangementerne er gratis, uforpligtende og anonym, hvis man vil det. Kvaliteten af maden var ( og er ) utrolig god, vi får fantastiske varer fra fødevarebanken og de frivillige sammen med vores daglig leder og vores køkkenansvarlig er meget gode til at fremstille hver fredag en meget sund og lækker buffet, hvor der findes noget til en hver smag. Efter et år kan vi også sige at det lykkedes os at bidrage til de enkeltes personers trivsel, dette fordi vi har vores præst og socialrådgiver samt kirke-og kulturmedarbejderen med ind i projektet og vi derfor kan handle på individuelle problemstillinger, som vi bliver bedt om hjælp til at løse. Det kan være kriser, konflikter, sygdom, økonomisk meget pressede situationer, problemer i familien, ensomhed, angst og meget mere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter ét år kan der siges at vi har valgt de rigtige aktiviteter - en fælles brunch buffet , fremstillet af overskudsvarer af frivillige bl.a. fra brugergruppen. Der kan også siges at åbenhed, venlighed , snakken ved bordene og tilstedeværelse af personalet fra kirken har bidraget til at de besøgende oplever dejlig samvær ( som de ikke oplevede i den grad før ) øjet tryghed plus et loft i deres økonomi. ( se vedhæftet brugerundersøgelse ) Indtil videre bruges meget tid og energi til Mad til Alle, som det er lige nu - der er også efterhånden mange mennesker involveret og Mad til Alle er en social begivenhed. Men dermed er der ikke sagt at alle muligheder for flere aktiviteter er udtømte. Fx er der en frivillig nu som afhenter hver gang to damer fra det lokale plejehjem, som gerne vil deltage i Mad til Alle, netop fordi det er en social begivenhed. Den lokale pensionistklub er indgået en aftale med Hjemmeplejens Madservice og nu blev deres overskudsmåltider hver dag også delt ud i Tingbjerg til trængende personer. Der er også planlagt en uge 17 aktivitet på tværs i Tingbjerg ( uge 17 _ Danmark spiser sammen - folkebevægelse mod ensomhed ) Det vil sige, at der kommer "ringe i vandet" og processen fortsættes.