Søg støtte

Søg

Selvevaluering

MAD TIL ALLE i trygge rammer

MAD TIL ALLE

Om donationen

Undersøgelser viser, at næsten 50 pct. af socialt udsatte i Danmark har undladt at spise tre daglige måltider på grund af deres økonomi. I MAD TIL ALLE, som holder til i Hillerød og Helsingør, er flygtninge og ledige borgere en del af arbejdsfællesskabet hos foreningen, hvor de hjælper med at gøre fødevarekasser, der er sammensat af overskudsmadvarer, klar til udlevering til familier med få økonomiske ressourcer. Foreningen ønsker at etablere sig i yderligere tre kommuner, så flere familier kan få fødevarehjælp, hvilket også betyder, at endnu flere mennesker kan blive en del af arbejdsfællesskabet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
MAD TIL ALLE
Støttet beløb
1.200.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
MAD TIL ALLE er ikke forankret i perioden, idet vi ikke har gennemført projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
MAD TIL ALLE fik tilsagn om donation på 1.2 mio kr og lov til at beskære vore mål fra 6 til 3 centre. Vi kunne ikke gennemføre udvidelsesprojektet og returnerer derfor det donerede beløb. Corona pandemien gjorde det umuligt for vore samarbejdsparter at gennemføre deres byggeplaner (Street Lab/Folkehus i Hillerød og nyt center i Helsingørs ghetto). MAD TIL ALLE er aktiv fra 1 center (Gribskov) i hele perioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde ikke mulighed for at gennemføre projektet, dels pga kommunernes udsættelser og ekstra krav til vore samarbejdsparter, dels pga corona og nedlukninger. Sidstnævnte betød at vi ikke kunne finde andre løsninger på køkkenfaciliteter og måtte opgive vort mål om at udvide og udvikle organisationen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle