Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Madmod og hverdagssundhed 2

Fonden Det Levende Køkken

Om donationen

Undersøgelser viser, at hvert femte barn på Bornholm er overvægtig, hvilket ofte stammer fra familiens usunde livsstil. Fonden Det Levende Køkken er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at forbedre folkesundheden på Bornholm. Fonden har stor erfaring med at afholde aldershomogene madlavningsklubber, hvor ældre, unge, børn og voksne lærer at lave mad. Erfaringer viser, at deltagerne efter kurset spiser mere varieret og flere grøntsager. Med denne donation ønsker fonden at afholde en række familiemadlavningskurser, hvor familien i fællesskab skal lære at lave sunde og nemme måltider. Her vil der være fokus på at bryde eksisterende mønstre i familien og afprøve nye og sunde måltidsmuligheder, som skal være med til at modvirke kræsenhed, der ofte kan være en stor udfordring for forældrene. Formålet med projektet er at forebygge overvægt blandt de deltagende børn. Der vil dog være familier, hvor børnene allerede lider af overvægt, og hvor forældrene vil modtage rådgivning i håndteringen af deres barns overvægt. Foruden madlavning vil der også være undervisning i hygiejne, måltidsstørrelser og måltidsoplevelsen som helhed. Som afslutning på kurset vil familien forberede et måltid til gæster, som de selv inviterer. Center for Regional- og Turismeforskning vil blive tilkoblet projektet for at dokumentere effekten af tilbuddet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fonden Det Levende Køkken
Støttet beløb
300.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er på vej Familiemadklubben genopstår så snart Corona-livet tillader det. Vores ide er også at gribe alle bornholmske børn, der har gennemført et ophold på Julemærkehjem, så familierne kan arbejde videre hjemme. Det projekt bliver et samarbejde med Bornholms Regionskommunes sundhedsministerium. Vores drøm er, at lave et innovativt projekt - et bornholmsk "Julemærkehjem" (må det ikke hedde), så de bornholmske børn kan blive på øen i Familiemadklubber i stedet for. Den går vi lidt stille med

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet masser af solstrålehistorier, grin og gråd fra seje voksne og endnu sejere børn – ingen tvivl om, at vi har gjort en forskel for udsatte familier, og fortsat gør det, for Familiemadklubben kører stadig. Vores resultater spænder lige fra familier, der har tabt 50 kg, til forældre der har forstået, at det er dem, der bestemmer i familien, og at det ikke er synd for børn, at de kun får 1 portion aftensmad og ikke 3…..

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgt aktiviteter har virket. Behovet har været enormt stort, og flere af familierne har vi haft med i op til et år efter start her. Det havde vi ikke set komme. Rerekruttering gennem Børnelægen, de praktiserende læger og sundhedsplejerskerne på øen tog meget lang tid at skubbe i gang. Nogle deltagende familier har anbefalet os efterfølgende, så andre har fundet vej til os på den måde.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet