Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mandegruppe/Selvhjælpsgruppe.

Horsens Krisecenter for Mænd

Om donationen

På Horsens Krisecenter for Mænd kan man som mand få hjælp og råd, vejledning eller et midlertidigt sted at bo. Mange mænd har svært ved at dele deres tanker og følelser, når livet gør ondt. Denne donation går til at oprette mandegrupper, der består af otte til 10 mænd, og ledes af en coach. Gruppeforløbet skal hjælpe mændene til at få en hverdag, hvor de igen bliver en ressource for deres familie, børn og samfundet. Gruppeforløbet skal støtte og hjælpe mændene til at få overblik over deres situation, få øje på egne ressourcer og i det hele taget styre deres liv i den ønskede retning. Forløbet indledes med en ryste-sammen-tur, hvor mændene lærer hinanden at kende og får skabt gensidig tillid.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Horsens Krisecenter for Mænd
Støttet beløb
453.920 kr., år 2019
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har med stor beklagelse ikke kunne køre projektet videre siden starten af 2022, da vi mangler en Coach til at styre projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet kørte fint i 2020 og 2021 men afsluttede desværre før tid, da den Coach der var på projektet valgte at holde af private årsager. Det lykkes os desværre ikke at finde en ny, der kunne kører Mandegruppen videre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Første gang tog vi på weekendtur med det samme, men her oplevede vi at det ville fungere bedre, hvis mændene lige havde set hinanden an inden. Dette blev lavet om inden den næste gruppe blev startet.