Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mandehørm, Mandler og Motion

Møltrup Optagelseshjem

Om donationen

Møltrup Optagelseshjem er et forsorgshjem for hjemløse og huser årligt 300 udsatte mænd. Nogle har levet et hårdt liv på gaden med alkohol, stoffer, vold, kriminalitet og dårlig ernæring. Donationen går til en undervisningsindsats for de 50 mest udsatte mænd, der har kroniske sygdomme eller er i stor risiko for at få kroniske sygdomme, så de motiveres og hjælpes til både fysisk og psykisk at vælge en mere sund livsstil.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Møltrup Optagelseshjem
Støttet beløb
660.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lavet en bred interwievrunde med beboere, projektmedarb. og øvrige medarbejdere på Møltrup. Mange af projektets forsøg og undersøgelser forankres allerede nu på Møltrup. Den øgede tryghed ved at færdes i de sundhedsrettede og idrætslige fællesskaber og lysten til at blive sundere, konkurrere og opleve man har det sjovt, gør at Møltrup prioriterer at faciliteterne omkring både bevægelse og madfællesskaber optimeres i disse måneder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede at Møltrups mænd havde "meget der forstyrrede dem" i forhold til at kunne vende sig engageret mod, at tage sig af sin egen sundhed. Traumetilstande, misbrug og psykisk ustabilitet gør egenomsorgen ekstra svær. Eksempelvis kan det for en tørlagt alkoholiker være uoverstigeligt OGSÅ at skulle kvitte smøgerne, kaffen og colaen i rå mængder. Trods det, har mange af vores deltagende mænd, virkelig forsøgt at arbejde med ubrydelige vaner og uhænsigtsmæssige mønstre, i forhold til sig selv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Set i bakspejlet kunne vi have været mere ihærdige i forhold til at finde en mandlig rollemodel for både fysisk og mental sundhed. Måske ville nogle af vores aktiviteter have appelleret bredere, med en mand ved roret. Eller måske en mulighed for både at kunne få sine sundhedssamtaler med en mand og en kvinde. Vi kunne med fordel have gjort mandlige medarbejdere opmærksomme på, at netop deres ageren ifht. projektet nok ville blive spejlet i særdeleshed.