Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mandeklub i Tønder Kommune

Kræftens Bekæmpelse

Om donationen

Donationen går til at give mænd, der har været ramt af kræft, en klub og fælles aktiviteter at deltage i. Kræftens Bekæmpelse står for tilbuddet, der ventes at blive benyttet af ca. 50 mænd. Klubben varetages af frivillige. Aktiviteterne vil blandt andet omfatte en ”ryste-sammen-tur”.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kræftens Bekæmpelse
Støttet beløb
30.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klubben er i tæt samarbejde med den lokale forening af Kræftens Bekæmpelse i Tønder. Der er udarbejdet informationsmateriale til opslag på offentlige steder. Der er fundet finansiering af mandeklubben, således at klubben kan fortsætte uændret de næste 2-3 år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med at have 50 medlemmer af mandeklubben blev desværre ikke nået. Dette på trods vurderes, at kvaliteten og opbakningen til mandeklubbens aktiviteter opvejer den manglende målopfyldelse på antallet af medlemmer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fordeling af arbejdet i styregruppen bør fremover fordeles bedre. Det er ingen tvivl om, at projektet har forankret sig især i lokalområdet i og omkring Tønder. Der ligger en opgave med få den øvrige del af kommunen med.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle