Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mandetræf for ældre mænd

Ældre Sagen i Aarhus

Om donationen

Ældre Sagen i Aarhus vil give ældre mænd, der føler sig ensomme, en mulighed for at komme ud og danne netværk med andre i samme situation. Mændene mødes til forskellige aktiviteter som mandeaftener, livsmodsgrupper eller fællesspisninger, og der arrangeres udflugter, hvor deltagerne bliver hentet og bragt hjem igen. Donationen går til at fortsætte aktiviteterne frem til 2023.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ældre Sagen i Aarhus
Støttet beløb
40.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil fortsat søge Trygfonden om økonomisk støtte til en fortsættelse af projektet efter 2024.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange er meget højt oppe i årene: Aldersspredningen er fra slutningen af 60`erne til 100 år. Med de frivilliges hjælp og ansporing inddrages mange af mændene desuden i deltagelse i de populære Herrefrokoster, som er sammenkomster hver 14 dag. Vi oplever denne "integration" mellem forskellige fællesskaber som værende meget positive og meget givende for både de ældre mænd og de frivillige. Det overbeviser os om, at den retning, vi har valgt, er den rigtige for et projekt af denne type.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det synes vi ikke. Deltagerne er meget glad for projektet.