Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Med ADHD som livsledsager

ADHD-foreningen

Om donationen

Voksne ADHD-ramte er ofte mere deprimerede, har lavere selvværd og er mere bekymrede end voksne uden ADHD, og de er mere ensomme og har et mindre socialt netværk. De har svært ved at afkode sociale spilleregler, overholde aftaler, tage initiativ og klare dagligdagens praktiske opgaver, hvilket gør det vanskeligt at bevare bekendtskaber eller stifte nye. For at bekæmpe ensomhed blandt voksne med ADHD ønsker ADHD-foreningen at skabe et netværk i Region Syddanmark for voksne i alderen 50+ med ADHD, hvor deltagerne kan spejle sig i andre, som også lever med ADHD. Når netværket mødes, vil der være faglige oplæg og erfaringsudveksling blandt deltagerne for at skabe grobund for et fremtidigt netværk. På sigt skal enkelte medlemmer uddannes til at facilitere netværkene, der forventes at have i alt 20 deltagere i løbet af 2023.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
ADHD-foreningen
Støttet beløb
147.110 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Netværket fortsætter og er blevet tilknyttet ADHD-foreningens lokalafdeling Fyn. Lokalafdelinger finansierer netværkets fremtidige drift. Der er planlagt mødedatoer i hele 2024 og første netværksmøde er allerede afholdt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Netværket har kørt som planlagt med netværksmøde hver måned siden februar 2023, i alt 10 møder. Der har været nye deltagere på alle netværksmøder og igennem året har 28 unikke deltagere. Der er kun uddannet en ny gruppeleder, som har overtaget ledelsen af netværket. Deltagerne har generelt været tilfredse med netværket. 77% oplever fx netværket som et positivt socialt fællesskab og 73% oplever, at de har fået større forståelse for, hvordan ADHD påvirker deres liv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er kun lykkes at uddanne en facilitator fra deltagergruppe, og det skyldes i høj grad at brugerne, på grund af deres diagnose, er udfordrede på energi og overskud. Brugerne er desuden igennem netværket blevet endnu mere bevidste om, at de skal passe på dem selv. De har derfor ikke haft mod på at melde sig til rollen. I fremtiden kunne man overveje at rekruttere facilitatorer, som ikke selv er en del af målgruppen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle