Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Med Frits på festival

Sølund Festivalen

Om donationen

Sølund Musik Festival er verdens største musikfestival for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Festivalen besøges hvert år af omkring 20.000 mennesker, inklusiv frivillige medhjælpere, men for to år siden blev der politisk vedtaget en ledsageordning, der har medført, at en del af publikum ikke kan deltage i festivalen. Denne donation skal derfor bruges til at udvikle en brugernær og interaktiv platform til udviklingshæmmede, hvorfra brugerne kan opleve - eller genopleve - Sølund Musik Festival. Platformen skal sikre, at de udviklingshæmmede fortsat kan mødes omkring musikfestivalen og dyrke det fællesskab og de relationer, de her skaber - også efter at festivalen er overstået. Målet med projektet er således at styrke fællesskabsfølelsen blandt udviklingshæmmede og dermed deres trivsel i hverdagen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Sølund Festivalen
Støttet beløb
600.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er indtil videre efter målsætningen. Derfor kan platformen leve videre uden store ændringer. Platformen er en fast del af Festivalens hjemmeside og er samtidig udgivet som app til Ipad. Begge del er tæt tilknyttet festivalens faste virke fremover. En videre udvikling med nye ellementer skal også sikre fornyelsen overfor brugerne. Dog kræver netværksdelen meget mere arbejde at håndterer, hvorfor der er behov for eksterne til driften og udviklingen videre frem. Men det er der ved at være en plan for.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med udviklingen af en digital udgave af festivalen er det lykkes at komme meget tæt på ånden og oplevelsen af festivalen. Det er samtidig lykkes at få kernebrugerne til at tage platformen til sig. Det kan vi se med antallet af unikke besøg på siden. Samt de mange tilkendegivelse på dette års festival.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i høj grad opnået de ting vi ville lave til platformen.