Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Med på Asfalten

GAME

Om donationen

GAME har siden 2002 arbejdet for at sænke tærsklen til idrætsdeltagelse gennem inkluderende idrætsaktiviteter for børn, der ikke af sig selv kommer ind i eller fastholdes i almindelige idrætsforeninger. Med donationen kan GAME etablere et treårigt parkour-projekt i Viborg og Silkeborg for børn med psykosociale udfordringer. Mottoet er ”Ud med konkurrencen – ind med succesoplevelser til alle”, og initiativet skal udover fysisk aktivitet give børnene fællesskab, øge deres sociale kompetencer og skabe glæde.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
GAME
Støttet beløb
1.625.804 kr., år 2020
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er projektets metoder sker bl.a. ved, at de fagprofessionelle bliver klædt på til at bruge metoderne tilbage på skolen. Halvdelen af de fagprofessionelle siger, at de har fået ny viden eller værktøjer med, som de kan bruge. En læring fra projektet er at der er potentiale for at forankre metoderne i endnu højere grad lokalt ved tættere samarbejde med lokale idrætsforeninger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har nået lidt færre børn og unge end forventet i Silkeborg og Viborg i de første to projektår, men i det tredje projektår var rekrutteringen mere succesfuld Deltagernes udbytte er bl.a. at 58% har øget motivation for idrætsdeltagelse, 71% er mere fysisk aktive, 49% har fået nye venner, 43% har efterfølgende deltaget i træninger uden for GAME. De fagprofessionelle beskriver at deltagerne har udviklet sig motorisk og bedre kan rumme flere børn ad gangen og nye bekendtskaber

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne har vist sig at være de helt rigtige ift. at styrke målgruppens fysiske og sociale kompetencer. Forløbet har vist os, at vi med fordel kan afsætte mere tid til at understøtte brobygning af børnene videre ud i varige idrætstilbud, blandt andet er det vigtigt at børnenes familier kommer mere i spil