Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Med på Asfalten

GAME

Om donationen

”Med på Asfalten” er et tre-årigt projekt for børn i alderen 8-15 år med psykosociale udfordringer. Projektet, der modtager støtte fra TrygFonden, gennemføres i Esbjerg og har til formål er at integrere idrætsuvante børn og unge med psykosociale udfordringer i idrætslivets positive fælleskaber. GAME har med udgangspunkt i socialpædagogisk og idrætsfaglig viden skræddersyet et særligt parkour-træningsprogram til børn og unge med psykosociale udfordringer. I dette træningsprogram er der indarbejdet principper, der i dagligdagen anvendes på specialskoler og institutioner for børn og unge med psykosociale udfordringer. Målgruppen for indsatsen er børn i specialskoletilbud og børn visteret til foranstaltninger under Serviceloven. I alt får 100 børn tilbudt et 32 ugers specialtilrettelagt gadeidrætsforløb, der skal sænke barrieren for idrætsdeltagelse styrke deres muligheder for at indgå i idrætslivets positive, udviklende fælleskaber. Projektet vil sikre fastholdelse af deltagernes idrætsdeltagelse igennem tæt involvering af fagprofessionelle i alle projektets aktiviteter.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
GAME
Støttet beløb
750.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er projektets metoder sker bl.a. ved, at de fagprofessionelle bliver klædt på til at bruge metoderne tilbage på skolen. Halvdelen af de fagprofessionelle siger, at de har fået ny viden eller værktøjer med, som de kan bruge. En læring fra projektet er at der er potentiale for at forankre metoderne i endnu højere grad lokalt ved tættere samarbejde med lokale idrætsforeninger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er lykkedes med at inkludere flere end det forventede antal børn og unge fra en målgruppe som ellers ofte har sværere ved at træde ind i fællesskaber i foreningsregi. Deltagernes udbytte er bl.a. at 58% har øget motivation for idrætsdeltagelse, 71% er mere fysisk aktive, 49% har fået nye venner, 43% har efterfølgende deltaget i træninger uden for GAME. De fagprofessionelle beskriver at deltagerne har udviklet sig motorisk og bedre kan rumme flere børn ad gangen og nye bekendtskaber

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne har vist sig at være de helt rigtige ift. at inkludere målgruppen og ift. styrke målgruppens fysiske og sociale kompetencer. Forløbet har vist os, at vi med fordel kan afsætte mere tid til at understøtte brobygning af børnene videre ud i varige idrætstilbud, blandt andet er det vigtigt at børnenes familier kommer mere i spil

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle