Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Med på Asfalten, Aalborg

GAME

Om donationen

Børn og unge med psykosociale udfordringer kan have svært ved at finde sig til rette i almindelige idrætsforeninger. Med donationen vil GAME derfor tilbyde 48 udsatte børn og unge et 32 ugers specialtilrettelagt forløb, der skal give dem mulighed for at deltage i idræt og være med i et fællesskab om at dyrke parkour. Børnene og de unge følges af fagprofessionelle, som hjælper dem ind i en god vane, som skal fastholde dem i at dyrke idræt på egen hånd, når indsatsen slutter. For at motivere deltagerne får de alle et års gratis medlemskab til GAME Streetmekka. Indsatsen skal medvirke til, at flere børn og unge bevæger sig og får hjælp til at komme ind i positive fællesskaber.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
GAME
Støttet beløb
425.667 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er projektets metoder sker bl.a. ved, at de fagprofessionelle bliver klædt på til at bruge metoderne tilbage på skolen. Halvdelen af de fagprofessionelle siger, at de har fået ny viden eller værktøjer med, som de kan bruge. En læring fra projektet er at der er potentiale for at forankre metoderne i endnu højere grad lokalt ved tættere samarbejde med lokale idrætsforeninger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er lykkedes med at inkludere det forventede antal børn og unge fra en målgruppe som ellers ofte har sværere ved at træde ind i fællesskaber i alm. foreningsregi. Deltagernes udbytte er bl.a. at 58% har øget motivation for idrætsdeltagelse, 71% er mere fysisk aktive, 49% har fået nye venner, 43% har efterfølgende deltaget i træninger uden for GAME. De fagprofessionelle beskriver at deltagerne har udviklet sig motorisk og bedre kan rumme flere børn ad gangen og nye bekendtskaber

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne har vist sig at være de helt rigtige ift. at inkludere målgruppen og ift. styrke målgruppens fysiske og sociale kompetencer. Forløbet har vist os, at vi med fordel kan afsætte mere tid til at understøtte brobygning af børnene videre ud i varige idrætstilbud, blandt andet er det vigtigt at børnenes familier kommer mere i spil

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start