Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Medborgerskab

Sind Ungdom Viborg

Om donationen

SIND Ungdom Viborg er en lokal klub, der arbejder for at gøre en forskel for psykisk sårbare unge i lokalområdet i alderen 16-35 år. Klubben har fået støtte til projekt Medborgerskab, som er med til at give unge flere sociale netværk og mulighed for at møde ligesindede, de kan dele erfaringer med. I projektet indgår blandt andet fællesspisning, spil-arrangementer og ture ud af huset.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Sind Ungdom Viborg
Støttet beløb
25.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er også lykkedes rigtigt godt og vores unge har gennem de sidste par år haft en stor indflydelse på de aktiviteter vi løbende har arrangeret. Derudover er det de unge som hver uge er med til at bestemme aftenens indhold.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er gennem de sidste år lykkedes med at skabe endnu mere opmærksomhed omkring vores lokale fællesskab. Her er vi formået at fastholde vores tidligere unge, og samtidig kunne byde velkommen til nye, som har valgt at blive hængende. De unge som kommer hos os oplever alle at være psykisk sårbare, og det at komme ud og være en del af et fællesskab, kan være en stor udfordring. Derfor er vi så glade for at vi kan støtte dem i de første skridt, til at komme mere ud og være en del af vores samfund.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det passer meget fint overens med de sidste par år, hvor vi har holdt åben for vores unge. Derudover endte vi med at lave mange alternative tilbud for vores unge under tiden med nedlukninger. Dette har bl.a. været gåture, hjemmebesøg, klubaftener i mindre hold, udendørs klubaftener og online aktiviteter.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet