Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Meditation og graviditetstab

Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Om donationen

Denne donation går til en undersøgelse af, om meditation og mindfulness kan nedbringe forekomsten af symptomer på stress hos patienter med gentagne graviditetstab. Endvidere skal det undersøges, om metoderne kan øge patienternes psykosociale velbefindende. Gentagne graviditetstab er forbundet med betydelig psykologisk lidelse, og når kvinderne henvises til Enheden for Gentagne Graviditetstab, har de fem gange større risiko for at have en svær/moderat depression og 41 pct. har et højt stress niveau.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Støttet beløb
261.500 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i klinikken ikke etableret et meditationstilbud til vores patienter, men vi anbefaler meditation til alle vores patienter som en del af samtalen, når vi taler stress og depression i forbindelse med graviditetstab. Vi er blevet mere opmærksomme på, at et simpelt redskab som meditation og mindfulness kan reducere stress for denne målgruppe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi modtog det ønskede donationsbeløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stor succes med meditation og mindfulness workshops'ene, og man kunne med stor fordel have forlænget interventionen med endnu et forløb.