Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Medpassager på cyklen

Esbjerg Kommune

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Esbjerg Kommune
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg måtte slippe/videregive projektet inde alle midler var indsamlet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I meget ringe grad, desværre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg kunne godt have ønsket, at jeg kunne nå at gøre projektet færdigt, inden jeg fik nyt arbejde. Men desværre manglede vi stadig mange midler, inden det fulde beløb til cyklen var indsamlet.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår