Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Medvandrerordning til sårbare

Silkeborg Oasekirke

Om donationen

Medvandrerordningen er et samarbejde mellem Silkeborg Oasekirke og KSA Silkeborg, som tilbyder frivillig hjælp til udsatte borgere eller familier. I samarbejde med Sundhedsplejen vil kirken støtte sårbare kvinder i den sidste tid af deres graviditet og i de første år af barnets liv. Kvinderne vil få støtte i deres nye rolle som mor, og det vil give moderen en bedre chance for at give barnet en god start på livet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Silkeborg Oasekirke
Støttet beløb
536.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til samarbejdspartnere er vores projekt virkelig godt forankret i lokalområdet. I forhold til økonomisk forankring er vi dog fortsat afhængig af fondsmidler. I forhold til næste års finansiering har vi således 1/3 af financieringen på plads. Disse midler er fra Silkeborg Oasekirke og Kirkernes Sociale Arbejde. De resterende 2/3 mangler vi fortsat at få finansieret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores målsætninger er i høj grad nået. Der har i perioden været 106 forløb, hvor 162 personer har haft relation til en frivillig. I perioden er der oprettet 40 nye forløb. Fra samtaler med kommunale medarbejdere, frivilligcentret og borgere, samt evalueringer fra sidstnævnte fremgår det tydeligt, at relationerne til de frivillige i høj grad er gode, giver håb og nyt mod, og at det er en værdifuld støtte, som giver hjælp til selvhjælp. I nogle tilfælde har det også givet overblik og fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til rekruttering af nye frivillige, oplever vi fortsat, at det er den personlige henvendelse, der som oftest fører til en ny frivillig. Dette tager meget tid, og det kunne være ønskeligt, at flere selv henvendte sig. Vi arbejder derfor med at optimere kommunikationen i forbindelse med at finde flere frivillige. Vi arbejder således med f.eks. at præsentere frivillige på de sociale medier og at give svar på ofte stillede spørgsmål mm.