Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Meningsfuld beskæftigelse

Stauning Friplejehjem

Om donationen

Stauning Friplejehjem har 15 beboere, der næsten alle er alderssvækkede, og flere har kroniske sygdomme som demens, KOL og diabetes. Beboerne har derfor brug for en daglig og tæt opmærksomhed fra personalet for at vedligeholde og fremme deres funktioner både fysisk og mentalt. Med et nyt pc-spil med simulationsaktivering og tilhørende udstyr kan beboerne blive stimuleret gennem forskellige virtuelle oplevelser. Spillene simulerer eksempelvis cykelture i åbent landskab, sejlture på fjorden eller en gåtur i skoven, og de kan være med til at give beboerne oplevelser og vække minder, som gør hverdagen mere indholdsrig.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Stauning Friplejehjem
Støttet beløb
38.231 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tekniske udfordringer, som vi skulle have hjælp til udefra, blev påvirket af corona, men det lykkedes - og alle elementer er en vigtig del af vores hverdag i dag.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Investeringerne har i mødekommet flere beboers behov. Både fysisk udøvelse og socialt samvær. Wii-spil har både været sjovt og udfordrende for dem der spiller og dejligt for flere at være med i en social oplevelse. Ipad har givet mulighed for at se pårørende der er langt væk via Skype, samt muligheden for at spille spil. Simulatorspil har været brugt alt efter hvem beboerne er hvor de oplever tidligere kompetencer fra deres arbejdsliv. Storskærm har givet gode oplevelser med film, YouTube og tv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det hele står fremme og er tilgængelig for alle beboere, men ikke alt har beboerne mod på selv at starte op. Simuleringsspil og Wii kræver vi har en ansat der lige hjælper det i gang. Plejehjemmet har to aktivitetsmedarbejdere ansat med i alt 24 timer, som netop har fokus på arbejdet med reminiscens, social omsorg, aktivering og oplevelser. De og øvrige ansatte hjælper beboerne med at få brugt alle de indkøbte elementer til meningsfuld beskæftigelse