Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mennesket og Kunsten I Centrum

Esbjerg Kulturskole

Om donationen

Esbjerg Kulturskole har netop gennemført et projekt, der havde til formål at afdække muligheden for, at kunst kan have en positiv indvirkning på psykisk sårbare. Projektet havde positive resultater, og dette projekt ønsker derfor at arbejde videre med disse resultater. Gennem projektet vil psykisk sårbare borgere lave kunst i samarbejde med professionelle kunstnere og derigennem arbejde med deres indre problemstillinger. Borgerne får mulighed for at vælge netop den kunstform, der passer dem, hvad end det er en skulptur, et maleri, et stykke musik eller en fortælling.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Esbjerg Kulturskole
Støttet beløb
900.000 kr., år 2013
Fokusområde
Lev sundt

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
projektet stoppede 6 mdr siden, men vi modtager stadig jævnligt forespørgsler fra psykisk sårbare, psykisk sårbares familier og jobkonsulenter fra Jobcenteret på om projektet kan tage en psykisk sårbar ind.. Så forankringen blandt borgere og jobcenter er skabt på baggrund af de positive erfaringer projektet har opnået indtil nu. Men forankring i kommunalt regi lykkedes ikke i denne projektperiode. dette skyldes dels en stor sparerunde i Esbjerg kommune i projektetperioden og dels, at tanken om at Kunst og kultur kan have helbredende effekt stadig forekommer vore politikere og forvaltning urealistisk og langhåret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har vist rigtigt gode resultater for de psykisk sårbare i forhold til mestring af psykisk sårbarhed og tilknytning til omgivende samfund i.e. uddannelse, job og sociale relationer. Så gode resulateter, at selv kommunens jobcenter visiterede borgere til projektet. Men desværre er det ikke lykkedes os, at få Projektet forankret i Esbjerg Kommune, der ikke har været vilje hertil.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have arbejdet med flere kunstneriske felter, f.eks korsang og forfatterskab.. dette vil være et stort ønske, når projektet videreføres. Mere tid afsat til teammøder for undervisere og koordinator: det viste sig, at der var stort behov for at følge op på indstaserne og at justere undervsiningen og den måde den enkelte elev tackledes undervejs..

Fokusområde

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. Vi vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Lev sundt