Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mental og fysisk sundhed

Thorshøj plejecenter

Om donationen

Donationen går til indkøb af en robothund, en demenskat og et sansemotorisk tyngdeprodukt, som er udformet som et dovendyr. Det skal være med til at skabe tryghed og have en afstressende effekt for plejecentrets 12 demensramte borgere samt give dem en bedre nattesøvn.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Thorshøj plejecenter
Støttet beløb
7.300 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personlet har god fokus på, at bruge ovennævnte remedier, når der er et behov herfor.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at nærværet med den elektronisk kat giver ro og glæde i dagligdagen. den demente får glæde ved at røre og tale med katten, som reagere ved berøring med mjaven og bevægelse af hoved samt hale.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej tænker vi har gjort og gør det vi kan for, at hjælpe den demente borger i det daglige

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår