Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mental sundhed gennem musik

Aalborg Universitet

Om donationen

Forskning viser, at musikterapi kan bidrage til at skabe bedre mental sundhed hos bl.a. psykiatribrugere, demensramte og mennesker med udviklingsforstyrrelser. Musikterapi anvendes dog stadig kun sparsomt som en målrettet indsats i det danske sundhedsvæsen. For at øge viden om brug af musik i behandling skal der afholdes en konference med indlæg fra eksperter på området. Denne donation går til rekruttering af internationale hovedtalere.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
39.400 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik i den grad sat vores forskningsmiljø på landkortet indenfor det internationale musikterapifagmiljø og har efterfølgende modtaget en del projektansøgninger til vores forskerprogram samt eksterne deltagere til ph.d.-kurser. Med en solid og grundig forskningsindsats kan vi bidrage til at udvikle praksis og skabe bedre muligheder og behandling for mennesker med psykisk sygdom.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var en yderst vellykket konference med deltager fra hele verden og videnskabelige bidrag var af høj kvalitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne godt have tænkt os mere mediedækning. På trods af pressemeddelelser var der kun få der bed på og kom med indslag om konferencen. Til gengæld var der meet stor aktivitet på de sociale medier og konferencens hjemmeside var utrolig velbesøgt.