Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mentalt sundhed blandt ældre

Plejecenter Kastaniehaven i Vejle Kommune

Om donationen

Med donationen kan plejecenter Kastaniehaven indkøbe fire Cocoon Care-stole, der skal hjælpe beboere, der oplever mentale og sansestimulerende udfordringer og har brug for afskærmning fra deres omgivelser for at dæmpe responsen på visuelle og auditive stimuli. Pauserne i stolen skal skabe tryghed og give en oplevelse af fred og ro uden at skulle forlade det sociale fællesskab. Det er muligt at afspille musik eller beroligende lyde via indbyggede højttalere i stolen, og der er LED-pærer i loftet, der kan tændes, hvis brugeren har behov for ekstra lys fx mod depression eller til at opnå mere energi og livsmod.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Plejecenter Kastaniehaven i Vejle Kommune
Støttet beløb
220.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er os som terapeuter der er primus motor på vores sanserum og de dertil hørende sansestimulerings midler - men på sigt skal det indgå i dagligdagen hos beboere og plejepersonaler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
projektet blev indfriet med en høj målgrad idet beboerne kan få ro i hverdagen - nogle søger det selv andre bliver hjulpen dertil. Vi har udvidet projektet og er i gang med at lave et sanserum hvor beboere og dagsvisiteret borger kan finde ro og velbehag i deres hverdag.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cocoon stolene giver mulighed for at afskærme, give lyd og lys påvirkning - og det er forskelligt fra beboer til beboer hvad der har effekt

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår