Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mere effektiv indsatser overfor udadreagerende unge

Syddansk Universitet

Om donationen

Denne donation skal bruges til at studere udadreagerende unge med udgangspunkt i behandlingen Funktionel Familieterapi (FFT). Når børn og unge er i kontakt med det sociale system i Danmark, er det ofte, fordi de har såkaldt problematisk udadreagerende adfærd, der besværliggør deres relationer til forældre, nabolag, pædagoger, lærere, politiet osv. Årsagerne til den udadreagerende adfærd er sammensatte, og tit ses en kombination af individuelle sårbarheder, opvækst, manglende forældrekompetencer, udsatte boligkvarterer og andre former for svigt. Den udadreagerende adfærd fører til konflikter med omgivelserne, fordi barn og forældre tit misforstår hinandens behov og anvender negative strategier for at prøve at få sin vilje. Uden hjælp til at forbedre sit samspil bliver konflikterne med alderen også voldsommere. Den unge knytter sig måske til en antisocial omgangskreds, er fraværende i skolen og kan blive involveret i kriminalitet eller misbrug. Dette projekt skal derfor undersøge, i hvilken grad Funktionel Familieterapi virker for de mest risiko-udsatte unge, samt om man tidligt i forløbet kan finde ud af, om der er specielle hensyn, der skal tages i forhold til behandlingen af disse.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
1.261.785 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev godt forankret som PhD-projekt ved Syddansk Universitet og med samarbeidsrelationer til VIVE og NUBU i Norge. Som PhD-projekt er der ikke blevet lagt op til en videre forankring eller arbejde med temaet videre ved Syddansk Universitet. PhD-kandidaten er efterfølgende startet i et lederjob ved NUBU og har gjennom denne stilling en forankring for at bygge videre på forskningsresultaterne og frembringe videre viden om hvordan give god behandling til unge i risiko for kriminalitet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er i projektet lyktes at gennemføre et PhD-projekt omkring betydningen av CU-træk på effekten af FFT-behandling med udgangspunkt i data fra Norge og Danmark. PhD-afhandlingen indeholdt som planlagt en artikel hvor validiteten af spørgeskemaet ICU blev undersøgt, og to artikler der undersøgte hvorvidt CU-træk påvirkede effekten af FFT-behandling. Resultaterne peger på at CU-træk troligt ikke virker negativt ind på behandlingsresultaterne i FFT, og at der sker en reduktion i graden af CU-træk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Planerne for projektet var ambitiøse, og det har været med til at frembringe forskningsresultater på et høyt internationalt nivå. Det har ikke lyktes i projektet at få gennemført undersøgelser af ændringsprocesser og betydningen av specifikke behandlingselementer. Det kunne måske blevet realiseret om projektet havde etableret et tættere samarbeide og tilknytning til et forskningsmiljø der fokuserede mer specifikt på CU-træk, og nedprioriterede arbejdet med validering af spørgeskemaet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start